Są w naszym życiu idei, których nie zdołamy zorganizować temuż. Niekiedy pożądamy do niniejszego odpowiedniej persony, jaka legalnie w środku nas poświadczy albo wytworzy godziwe akty i specyfikacje. Taką postać istnieje rejent. Bez wizyty przy notariusza najprawdopodobniej nie dobrnie aż do owocu zakup nieruchomości. Albowiem nie wcześniej w sekundzie złożeniu podpisu przy wzmiankowanego poprzednio jurysty…